Waarom is Duurstede voor Democratie tegen windturbines in Wijk?

•        Windturbines zijn schadelijk voor de gezondheid van omwonenden.

•        Windturbines vermoorden beschermde vogels en vleermuizen.

•        Windturbines veroorzaken doden

•        Windturbines verpesten het landschap.

•        Windturbines maken huizen minder waard.

•        Windturbines zijn niet klimaatneutraal

•        Windturbines zijn niet duurzaam.

•        Windturbines zijn onrendabel.

•        Windturbines hoeven niet in je gemeente te staan om de stroom ervan te gebruiken.

 

Gezondheidsschade 

De WHO heeft na onderzoek vastgesteld dat windturbines schadelijk zijn voor de gezondheid. Het geluid en de slagschaduw van windturbines zijn schadelijk voor omwonenden. De lage tonen van de turbine zijn de hoofddaders. Hier is onderzoek naar gedaan wat ertoe geleid heeft dat in veel landen de afstand tot huizen vergroot is. In Finland bijvoorbeeld moet 2,5 kilometer afstand bewaard worden tot bewoners. Gevaar voor vallende stukken is er ook; Wieken breken af en de stukken kunnen anderhalve kilometer verder neerkomen. Wanneer windturbines dicht bij spoor- of vaarwegen staan waar gevaarlijke goederen worden getransporteerd ontstaat extra risico.

Environmental noise guidelines for the european region executive summary 2018
Recent onderzoek 

 

Dierenwelzijn

Windturbines vermoorden beschermde vogels en vleermuizen. Van een afstand lijken ze langzaam te draaien, maar de uiteinden van de wieken bewegen met snelheden van meer dan 100 km per uur. In Nederland worden naar schatting nu al 50.000 vogels per jaar gedood. Miljoenen insecten sterven door windturbines.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/mam.12064

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10344-010-0432-7

 

Menselijke slachtoffers

Windenergie is gevaarlijk. Tot 2018 vielen cumulatief 185 doden in relatie tot bouw/onderhoud van windturbines.  https://www.ad.nl/binnenland/brand-in-windturbine-horror-op-70-meter-hoogte~a41dd7cb/  

https://web.archive.org/web/20181029032503/http://www.caithnesswindfarms.co.uk/AccidentStatistics.htm

 
Totaaloverzicht

Landschap

Windturbines zijn over grote afstanden zichtbaar. Zeker turbines met hoogtes van 250 meter zijn tot in de verre omtrek niet te missen. Ze hebben daarmee grote invloed op de horizon en het landschappelijk beeld.

 

Waardeverlies huizenbezitter

De huizen in de buurt van een windturbine verliezen aan waarde. Omdat het landschap verpest wordt.

https://www.volkskrant.nl/economie/hoe-dichter-bij-windmolens-hoe-meer-de-huizenprijs-daalt~bd7c2ffc/

https://www.nkpw.nl/2017/10/22/waardedaling-woningen-door-windturbines/

 

Niet klimaatneutraal

Windturbines zijn niet klimaatneutraal. Ze worden gemaakt van staal en beton. De bouw veroorzaakt dus CO2 uitstoot. Die wordt niet “teruggedraaid”. Om ze aan te sluiten op het net is dikke koperkabel nodig. Het maken daarvan produceert ook CO2. Turbines gaan 20 tot 25 jaar mee. Daarna levert sloop en verwerking weer CO2 uitstoot op. Windmolens draaien afhankelijk van de wind harder en zachter. Het elektriciteitsnet moet steeds 220 Volt 50Hz leveren. Dat harder en zachter draaien verstoren windturbines die balans. Om het net te balanceren worden gasgestookte centrales gebruikt. Als je windenergie gebruikt, moet je dus ook gas gebruiken. Dit is de reden dat Duitsland ondanks zware inzet op wind sinds 2009 geen substantiële CO2 reductie heeft: https://www.linkedin.com/pulse/windenergie-werkt-niet-willem-jetze-joustra-/

Als het niet waait wordt de stroom gemaakt door centrales die op gas/steenkool/kernenergie draaien.

Met windmolens worden we dus niet “klimaatneutraal”. Windturbines stellen de opwarming in het gunstigste geval een beetje uit.

 

Niet duurzaam

Windturbines zijn niet duurzaam. Elk jaar vliegen er minstens 2 in brand op de wereld, maar waarschijnlijk meer. De windindustrie is niet verplicht een brand te melden, waardoor alleen branden die in de pers komen worden geteld. Bij brand in een windturbine komen giftige gassen en rook vrij, die grote luchtverontreiniging veroorzaken. Om een windturbine te maken zijn bijzondere metalen nodig die bij de winning ervan zorgen voor zeer ernstige vervuiling. Windturbines gebruiken olie voor de smering.

https://www.telegraph.co.uk/news/earth/energy/windpower/10971762/Wind-turbine-fires-ten-times-more-common-than-thought-experts-warn.html

https://www.theguardian.com/sustainable-business/rare-earth-mining-china-social-environmental-costs

https://www.volkskrant.nl/economie/wat-te-doen-met-een-afgeschreven-windmolen~b8033518/

 

Verlieslijdend

Windturbines zijn onrendabel, waardoor er subsidie bij moet om ze draaiend te houden. Die subsidie moet eerst verdiend worden door productieve mensen die via belastingen de onrendabele windstroom betalen. Ook het aansluiten op het netwerk moet betaald worden door de stroomconsument. De energierekening stijgt al een paar jaar hierdoor, en wordt zoals we recentelijk uit het nieuws vernomen nog hoger. De windturbine exploitant wordt naar winst gesubsidieerd. Naar break-even zou de pijn al verzachten. Subsidies zorgen dat andere mensen hogere lasten hebben waardoor ze minder vrij te besteden hebben. Dit kost banen. In Spanje kostte elke windbaan 2,2 banen in de gewone economie. https://www.seattletimes.com/opinion/spains-experience-with-the-green-economy-save-the-planet-lose-some-jobs/

https://www.instituteforenergyresearch.org/the-grid/spains-green-energy-experiment/

 

Geen noodzaak tot dichtbij plaatsen

Windturbines hoeven niet in een gemeente zelf te staan om de stroom ervan te gebruiken. Iedereen kan nu al kiezen voor windstroom door een leverancier te kiezen die beweert alleen dat te leveren.

 


 

Wat zijn de voordelen van windturbines?

 

•        De exploitant krijgt subsidiegeld

•        De verzekeraar verkoopt een verzekering

•        De fabrikant van windturbines heeft werk

•        De aannemer die de aanleg van de leidingen en de bouw regelt heeft werk

•        De eigenaar van de grond krijgt een vergoeding voor het gebruik van zijn grond

•        De gemeente krijgt meer OZB

 

Subsidie

Een windexploitant maakt verlies als hij geen subsidie krijgt. Je kunt rijk worden van subsidie; In 2014 ontving de exploitant 3,76 eurocent per kWh van de belastingbetaler. Dat is voor een exploitant met een moderne 5,6MW molen zo’n 456.000 euro per jaar. Dat is een hoger bedrag dan het verlies, dus hij houdt zo’n 225.000 euro per jaar over. Met 4 molens heb je bijna een miljoen per jaar aan subsidie inkomsten. Een moderne 5,6MW molen levert stroom ter grootte van het verbruik van ruim 3750 huishoudens. Als het waait.
Subsidies en financiering windprojecten

Totale subsidies

Factchecker windmolens subsidie

 

Een windturbine moet verzekerd worden om schadevergoedingen te kunnen betalen als er iets misgaat. De verzekeraar wordt betaald uit de subsidie van de exploitant.

 

De windturbinefabriek wordt betaald uit de subsidie van de exploitant.

 

De aannemers worden betaald uit de subsidie van de exploitant.

 

De eigenaar van de grond wordt betaald uit de subsidie van de exploitant.

 

De gemeentelijke OZB van de windmolens wordt betaald uit de subsidie van de exploitant.