Nieuws

Volg hier de ontwikkelingen. Laatste nieuws staat bovenaan!

Diesel 

De klimaatactivisten doen hun uiterste best om op zeer korte termijn de fossiele brandstoffen uit te bannen. Helaas hoor ik hen nooit over een werkend alternatief anders dan een windturbine en zonnepaneel. Zij weten dus niet wat in de supermarkt te koop is, dus ook onze dagelijkse maaltijd, alleen maar dankzij dieselolie daar gekomen is. Te beginnen bij de op diesel rijdende tractor bij de boer en vervolgens alle trucks tussen de boer, de fabriek en de supermarkt. Niet alleen de hoge prijs is een probleem, te weinig diesel is een catastrofe. Lege schappen en duisternis. Tel je zegeningen met zoveel lijmende klimaatterroristen. 

VOEDSELZEKERHEID VOOR WIJK BIJ DUURSTEDE. 


Remkes wil voedselzekerheid voor Nederland. Democratie voor Duurstede wil daarom ook voedselzekerheid voor de inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede. 

Hoe kun je dat vaststellen of dat nu of in de toekomst het geval is? Er zijn data beschikbaar van het CBS en CPL, twee overheidsinstellingen die data hebben over inwoner aantallen, hoeveel hectaren de gemeente aan agrarische grond heeft en CPL weet welk deel van een hectare een inwoner nodig heeft voor zijn voedselvoorziening. 

Laten wij die rekensom voor Wijk bij Duurstede eens maken:

Inwoners  : 24.000 

Agrarische ruimte : 2903 Hectare 

Nodig per inwoner CPL: 0,2 Hectare 

Saldo: 4800 nodig – 2903 beschikbaar = 1897 hectare te weinig 

Anders gerekend, de gemeente kan slechts voor 14.515 inwoners zelfvoorzienend zijn in voedsel. Niet alle agrarische producten kunnen overal op alle gronden geteeld worden, deze berekening is dus gebaseerd op een gemiddelde van al ons voedsel. 

Democratie voor Duurstede pleit er daarom ook voor om in de gemeente niet één agrariër of dier op te offeren voor de totaal waanzinnige stikstof reductie. Voedselzekerheid komt op de eerste plaats. Voedselzekerheid heeft ook te maken met de betaalbaarheid van voedsel, zeker ook voor de laagste inkomens zonder dat de overheid daar allerlei subsidies voor moet geven. Lange transportroutes zijn 

uitermate kostbaar, onbetrouwbaar en schadelijk voor de natuur geworden. Dus lokaal zo veel mogelijk produceren. Steun de boer en koop bij de boer, produceer en consumeer lokaal.

Provincie splitst Wijk bij Duurstede windturbines in de maag 

 

De provincie Utrecht lanceerde een ultimatum op een symposium over duurzaamheid voor raadsleden van Wijk bij Duurstede. Gemeentes in de provincie Utrecht en dus ook Wijk moeten hun plannen bekend maken voor een grotere bijdrage aan windenergie  of anders valt er niets meer te kiezen. Het symposium dat vrijdag 16 september werd gehouden had een open gesprek moeten zijn waar alle meningen over het thema gehoord konden worden. Voor de raadsleden van Duurstede voor Democratie, BurgerBelangen maar ook van de VVD voelde de aankondiging van de provincie als een overval.  

Op 1 december verwacht de Provincie van alle U16 gemeentes dat er een overzicht ligt van wat de gemeente tot dan toe heeft gedaan op het gebied van energietransitie. De Provincie wil dit weten omdat de verhouding zonne- en windenergie uit het lood zou zijn geraakt in het voordeel van zonne-energie. Als dit probleem niet wordt opgelost, moet in de woorden van de ambtenaar, de aanvulling met meer windturbines dwingend worden opgelegd. De provincie maakt dan gebruik van een bevoegdheid die, helaas, in de nieuwe omgevingswet is vastgelegd.

Duurstede voor Democratie, BurgerBelangen en VVD beraden zich op gezamenlijke actie om de komst van windturbines in onze gemeente tegen te houden.

  

Jan de Geus

Direct resultaat 

In onze eerste besluitvormende vergadering kreeg DvD meteen een toezegging van de wethouder. In de komende parkeernota komt aandacht voor "laadpaalklevers". Dat zijn mensen met een electrische auto die op het Walplantsoen het hele weekend parkeren aan een paal, terwijl de accu's van de auto al lang vol zijn.  Ook was er bijstand voor het door ons uitstellen van de visie circulaire economie door CDA en SP. Helaas geen meerderheid.

Wat is er mis met Diftar?

Diftar is uitgelegd als "de vervuiler betaalt".  Maar hoe pakt het uit? Vooral duur! De cijfers in het filmpje zijn van wat bekend was in 2021. Maar het gaat nog steeds op. 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Wijk de duurste..... huur

Wijkse huur is duurder dan die in Utrecht. Hoe dat kan? Omdat de politiek de belangen van de woningcorporatie belangrijker vind dan de belangen van de huurders. Lees verder...

Wijkse belasting hoog

de belastingen in Wijk zijn hoger dan in vergelijkbare gemeenten. Hoe is komt dat? Welke partijen lieten dat gebeuren? Lees verder...
Artikel met grote grafieken hier.

Eindelijk klimaatnormaal 

Gemeente Wijk bij Duurstede is eindelijk afgestapt van het buitenissige doel om “klimaatneutraal” te worden over 8 jaar. Lees verder...
(In het verkiezingsprogramma van SamenWerkt is 2030 als "energieneutraal" opgenomen. Er is niet kenbaar gemaakt hoe dat gedaan moet worden.)

Overhaaste proefafsluiting lekdijk 

 Wethouder Buijtelaar (VVD, verkeer) heeft, samen met zijn collega van Utrechtse Heuvelrug, besloten om komende zomer de Lekdijk in de weekeinden te sluiten voor motoren.  Lees verder...

De toekomstvisie van D66

"We bouwen voor Wijkenaren", zeggen de zittende partijen al een paar jaar. Maar dat is niet waar. Sinds de jaren '80 hebben Wijkenaren te weinig kindertjes gekregen om Wijk te laten groeien. Toch groeit het aantal inwoners van Wijk. Hoe komt dat? En wie wil dat? Waarom is de gemeente daar niet transparant over? Lees meer...

Windturbine achterkamertjes

Dat er grote belangen spelen op de achtergrond bij windturbines is wel bekend. Maar hoe werkt dat in die achterkamertjes? Hoe is de politiek verweven? Wat zeggen politici en wat doen ze vervolgens?? DvD heeft een dossier gemaakt: Lees meer...

Lastig bruggen bouwen

Als nieuwe partij  moet je natuurlijk het contact zelf zoeken met de notabelen van de gemeente. Bruggen bouwen dus! Wij waren heel benieuwd naar de taken van de klimaatburgemeester. Die had geen behoefte aan een gesprek met DvD helaas. Dit was het resultaat: Lees meer...

Duurstede voor Democratie wordt Boer Burger Bondgenoot

 De Boer Burger Beweging van Caroline van der Plas gaat samenwerken met Duurstede voor Democratie. Op woensdag 1 december tekenden de besturen van beide partijen een intentieverklaring waarbij Duurstede voor Democratie een BBBondgenoot wordt. Lees meer...

DvD kiest lijsttrekker!

Op 23 november koos de Algemene ledenvergadering van Duurstede voor Democratie Frances Place als lijsttrekker. Het verkiezingsprogramma werd ook vastgesteld. Lees meer...

Femke Wiersma bezoek!

 De nummer 2 op de kieslijst van Boer Burger Beweging was op bezoek bij de ledenvergadering van Duurstede voor Democratie. Lees meer...

Femke Wiersma van BBB op bezoek!

 Op 31 augustus krijgt de openbare ledenvergadering van Duurstede voor Democratie een speciale gast: Femke Wiersma! Femke is de nummer 2 van BBB en beleidsmedewerker van de BBB 2e kamerfractie met enorm veel kennis van platteland en agrarische activiteit. 

We zijn geregistreerd bij het centraal stembureau! 

Geregistreerd! Dat betekent dat we formeel keurig op weg zijn naar zetels in de gemeenteraad. 

Wat betekent "energieneutraal" voor de omgeving? 

Er zijn 25 windturbines van 240 meter hoog nodig om Wijk "energieneutraal" te krijgen. En dan nog zijn we niet van het gas af, en ook niet klimaatneutraal. Lees er meer over...

Alternatief voor diftar

Diftar is aantoonbaar nadelig voor de meeste gezinnen. Duurstede voor Democratie wil dat de gemeente afziet van de invoering. Lees er meer over...

Windenergie inspraak ondeugdelijk

De gemeente doet niet echt haar best als het om voorlichting over de energietransitie gaat. Dit is wat er mis gaat: Lees er meer over...

Extra duur afvalbeleid

De gemeente laat vanaf 1 april 2021 extra betalen voor de grijze kliko. Inwoonster Nynke Visser startte een petitie die massaal wordt ingevuld! Lees er meer over...

Radio interview met de voorzitter

Op 24 november hield lokale zender Radio 90FM een interview met voorzitter Willem Joustra. Over afvalbeleid, de spilzucht en het negeren van de inwoners door de gemeente.

In het nieuws

De lokale en regionale pers maken er wat moois van:
Wijks Nieuws
AD Utrechts-Nieuwsblad

Oprichting

We zijn officieel van start! Op 12 november is Duurstede voor Democratie opgericht. We zijn er voor alle kiezers die zich niet meer vertegenwoordigd weten door de kartelpartijen. 

Op deze website staan onze beginselen en het concept-verkiezingsprogramma. Het programma is pas officieel als de leden zich erover hebben uitgesproken.


Factcheck: Pointer vertelt onzin

De verkiezingen staan voor de deur, dus kreeg Peter Keizer van KRO-NCRV Programma Pointer interesse in Duurstede voor Democratie. Nummer twee op onze lijst, Willem Joustra, verzet zich al 12 jaar tegen windturbines in Wijk bij Duurstede, en doet dat via de democratische weg. Hij werkt voor RES in Beeld, de site die afbeeldingen maakt van toekomstige windturbines en zonnevelden in Nederland. Natuurlijk is de kritiek op die afbeeldingen al lang bekend en behandeld.

Dat pointer onzin verkoopt is tot daar aan toe. Maar dat het in Wijk om kleine windmolens ging? De documenten van de gemeente vertellen het echte eerlijke verhaal. En lees dat hele stuk meteen even door, want toenmalig wethouder Marchal wist het!  

De googlende “onderzoeksjournalist” neemt het niet zo nauw met de feiten. Hij heeft de Duurstede voor Democratie website grondig bekeken en gaat dan foute beweringen doen. Zijn opmerkingen gaan over deze pagina.

Natuurlijk wilden wij hem opnemen om te kunnen reageren op zijn verkeerde citaten. Daar wilde hij niet aan meewerken. Daarom stuurde onze voorzitter hem deze verklaring:
 

Geachte heer Keizer,


Wat teleurstellend dat u ons interview niet wil laten opnemen door mij. U schrijft: "We gaan niet akkoord met opnames van uw kant.” Dat wekt weinig vertrouwen. Zeker in combinatie met uw bericht waarbij u aangeeft dat u uw beloftes over fout citeren en buiten de context citeren, gedaan middels email en telefoon, niet met een overeenkomst wil steunen. Het lijkt nu net of u iets heeft te verbergen. Dat maakt geen betrouwbare indruk.


In ons uiterst vervelende telefoongesprek heb ik u gewezen op uw foute citaten, welke u moeizaam toegaf. Uw vooringenomen vragen, die vol valse beweringen zitten, wekken niet het vertrouwen dat het uw intentie is om een objectief journalistiek programma te maken. Uw werkwijze lijkt op als journalistiek vermomd activisme. U heeft die indruk versterkt door te weigeren mee te werken aan opnames mijnerzijds.


Ik heb u vragen gestuurd waarin ik u mogelijkheid geef te reageren op uw fouten. Daarmee heb ik u ruimte gegund om ze te corrigeren. U heeft ze niet beantwoord.  Graag had ik de vragen aan u gesteld tijdens de opname, om u een kans op wederhoor te bieden. Zonder mijn opnames ervan heeft u de handreiking om twijfel over uw betrouwbaarheid te doen wegnemen niet aangenomen. Mijn mogelijkheid tot wederhoor heeft u met uw weigering onmogelijk gemaakt.  Ik zal daarom niet meewerken aan het interview.


Met vriendelijke groet,


Willem Joustra 


Goed nieuws! Alles op onze windpagina waar hij geen opmerkingen over heeft is dus al goedgekeurd door Pointer. En dat is het meeste. Ook de foto van de plannen aan het kanaal op onze pagina over windturbines is prima, qua hoogte en plek. Die foto laat Pointer niet zien in het programma. (Waarom niet?)
Tijd voor een factcheck op zijn overige beweringen:

Factcheck 1:

Bewering: Peter spreekt tegen dat windturbines dodelijke slachtoffers veroorzaken, CO2 emissie veroorzaken en verlieslijdend zijn. Hij schrijft het zo: “Ze zouden doden veroorzaken, niet klimaatneutraal zijn, verliesgevend. Maar dat klopt feitelijk niet, blijkt uit ons onderzoek.” 

Hij had wat weinig tijd voor dat onderzoek blijkbaar, want alle feitelijke zaken zijn voor iedereen simpel te achterhalen. Zo stierven in Nederland 2 monteurs op een windturbine op Ooltgensplaat. Over de aantallen was verwarring. Dit is telefonisch besproken met Peter. Op onze pagina stond "186 in 2018", met de bedoeling te zeggen "in 2018 stond de teller op 186". Die formulering was niet specifiek genoeg. Beter is: "185 tot en met september 2018". Het was een cumulatief cijfer. Dit is gecorrigeerd. Peter beweerde in dat gesprek dat die doden niks te maken hebben met windturbines, want, zo is zijn redenering; Deze slachtoffers vielen tijdens bouw en onderhoud van windturbines.
Windturbines kunnen niet gebouwd worden zonder CO2 emissie, dus ze zijn niet klimaatneutraal. Ze zijn namelijk van staal en beton om maar wat te noemen. Ze worden naar hun plek gebracht met diesel en stookolie. Ze worden in elkaar gezet met kranen op Diesel. De onderhoudsschepen en trucks rijden op diesel. Ze worden aangesloten op het netwerk met kabels die gemaakt worden met CO2 emissie.
Er moet een hoop subsidie bij omdat ze anders niet van de grond komen. Vanwege de verliesgevendheid. Gek genoeg geeft Peter zelf de argumenten tegen zichzelf, want in zijn email schrijft hij ook: ”U zegt ook dat windmolens onrendabel zijn, dat ze draaien op subsidie. Er gaat inderdaad subsidie naar windmolens.”
Ja, dat was het punt.

Conclusie: de bewering van Pointer is onjuist

Factcheck 2: 

Bewering: Peter schrijft: “U schrijft dat windmolens veel olie gebruiken….”

Nee hoor. Dat staat niet op de DVD site, heeft er ook niet op gestaan. Er staat dat er olie in windturbines zit voor de smering. En Peter geeft zelf een link waarin staat dat er olie in windturbines zit. (Over de kwaliteit van Peter’s links laten we ons niet uit.)

Conclusie: de bewering van Pointer is onjuist

Factcheck 3: 

 “…..en dat er elk jaar minstens twee in brand vliegen. Maar ook dat blijkt niet te kloppen.”
Waarbij Peter een link geeft waarin staat dat het maximaal 11 per jaar is. Tja, minstens 2 is duidelijk minder dan 11. Lijkt ons helder, het klopt. (Zelf uitzoeken hoeveel het er zijn? Zoek op twitter naar "windmolen brand", "windrad brennt" of "windrad feuer" of "windturbine fire" en tel de nieuwsartikelen waarnaar gelinkt wordt. Bijvoorbeeld op 1 januari Uithuizen en op 4 januari Gemeinde Sarow. Twee in 2022 al, en het jaar is nog jong.)
Toch vraagt Peter: “Hoe komt u daarbij? Waarom zegt u dat?”
Omdat Peter zijn eigen bronnen volledig lijkt te vertrouwen is het antwoord daarop: “Dat lazen we in de links die je stuurde.”

Conclusie: de bewering van Pointer is onjuist

Factcheck 4:

Peter houdt ondanks alles vol: ”De studies die u aanhaalt op de website van uw partij zijn, zo zien we in ons onderzoek, kloppen niet en de experts die u aanhaalt werken of voor anti-windmolengroepen of worden betaald door de olie-industrie.” 

De zin loopt niet helemaal maar bij navraag naar wat hij precies bedoelde kwam er geen antwoord. Wij halen onder andere een studie van "environmental research" aan en verwijzen naar de WHO.  Het lijkt ons sterk dat die niet kloppen, wij wachten de wetenschappelijke reviews met belangstelling af.
Maar of het klopt kunnen we nu ook aantonen met de links die hij zelf stuurt. Ervan uitgaande dat hij die bronnen wel accepteert. Overigens wordt de waarheid van een bewering niet bepaald door degene die de bewering doet of betaalt. Het zo stellen heet een “argumentum ad hominem”, een vals argument, wat alleen mensen overtuigd die gespeend zijn van logica. Om dit te illustreren: ”De studies die u aanhaalt in uw tv-programma, zo zien we in ons onderzoek kloppen niet, en de experts die u aanhaalt werken of voor actiegroepen of worden betaald door de wind-industrie.”

Waarbij gezien de hoeveelheid belasting die betaald wordt op olieproducten, gesteld mag worden dat de NPO staatsomroep gedeeltelijk wordt betaald door de olie-industrie.

Conclusie: De bewering is onjuist

Om daarmee Peter’s vraag maar eens terug te leggen: “Waarom gebruikt u geen wetenschappelijke, onafhankelijke bronnen?”  Nou Pointer, waarom doet u dat niet? Waarom stuurt u linkjes van niet-wetenschappelijke artikeltjes om uw onjuiste bewering te ondersteunen?

Een aardige vraag van Peter was deze: “Waarom bent u zo tegen windmolens dat u er uw werk van heeft gemaakt en er zelfs een politieke partij en landelijke vereniging (Lokaal voor Democratie) voor heeft opgericht?”
 

De mening van Willem is ons bekend. Willem Joustra zat bij een partij die tegen windturbines was, maar dat niet meer is. Mede daarom heef hij een eigen partij opgericht. 

Pointer was niet bereikbaar voor commentaar. 

Jammer want we hadden dit gevraagd:
 

Geachte heer Keizer,


U bent onderwerp van ons onderzoek. Voor ons item over uw berichtgeving willen we u de gelegenheid geven voor wederhoor. Graag maak ik een afspraak om uw reactie op camera te kunnen opnemen.


Daarbij zijn de volgende vragen te verwachten:


Gezien een groot deel van de belastingopbrengsten afkomstig zijn uit de olie-industrie, wordt u als door belasting gefinancierd activist voor een deel betaald door de olie-industrie. Wat vindt u daarvan?


Het bedrijf Windplanner wordt betaald door de windindustrie, die op subsidie draait. Wat vindt u daarvan?


U heeft van de honderden afbeeldingen op RES in Beeld een zeer beperkte selectie vergeleken. Voor de gemeente Wijk bij Duurstede heeft u alleen de afbeelding bij Langbroek vergeleken, en niet die van het windplan aan het Kanaal. Waarom heeft u niet daarvoor gekozen?


Waarom heeft u bezwaar tegen opnames door derden van de interviews die u uitvoert?


Naast deze vragen had ik nog andere vragen openstaan voor u. Kan u deze vragen alsnog beantwoorden aub?


1: U doet deze bewering: ".....de makers van de software die u gebruikt om die afbeeldingen te maken." Hoe komt u erbij dat wij die software gebruiken? Op RES in beeld wordt uitgelegd hoe we werken zodat iedereen het na kan doen. Waarom meld u dat niet? Wij gebruiken geen windplanner software. Waarom verspreid u deze desinformatie?

2: Klopt het dat de windplanner dienstverlening in grote mate gefinancierd wordt door de windindustrie? Wat voor budget is voor windplanner beschikbaar? Zet u niet een verkeerd beeld neer door dat niet ook te noemen? 

3: Heeft u in het KVK register opgezocht wie de oprichters zijn van Clintel?

4: Kan een visualisatie een 100% weergave van een toekomstige werkelijkheid zijn? Welke toetscriteria hanteert u daarbij?

5: Wij hebben de afbeeldingen bekeken waar u op doelt. Heeft u een aselecte groep afbeeldingen gekozen? Klopt het dat u in 1 van de door u gebruikte voorbeelden geen bewijs heeft geleverd voor een afwijking in hoogte? U levert daarmee dan toch geen bewijs voor uw stellingname "de windturbines worden structureel te groot afgebeeld"? Voor geen enkele film heeft u aanleiding om te twijfelen aan de ingetekende hoogte. Waarom verspreid u deze desinformatie?

6: Drie van de RES in Beeld afbeeldingen die u in twijfel trekt zijn allemaal van hetzelfde windplan. Is de kern van uw kritiek samen te vatten als: "De werkelijk toekomstige lokatie van de turbines kan 200 meter afwijken van de afgebeelde positie"? Zet u niet een verkeerd beeld neer door dat niet ook te noemen? 

7: Uw gekozen voorbeeld bevat een windplanner afbeelding van gehucht "stenen brug". Wanneer is deze gemaakt, Op basis van welk overheidsstuk, in opdracht van wie en hoe is deze afbeelding verspreid?

8: Welke experts van windplanner hebben de foto's gecontroleerd?

9: Wat is beter: Visualisaties van de toekomst waarin onzekerheidsmarges zitten of helemaal geen visualisaties? Waarom vindt u dat?

10: Welke deskundigen zeggen dat de afbeeldingen zo gebruikt worden en waar zijn ze deskundig in? Is het u bekend dat RES in beeld foto's krijgt van mensen die er een windturbine in geplaatst willen zien? Maakt het RES in Beeld uit of ze voorstander of tegenstander zijn van windturbines? Waarom laten voorstanders aanzienlijk minder foto's bewerken?

11: Is het feitelijk juist dat windturbines doden veroorzaken, zoals de 2 monteurs op Ooltgensplaat? Is het feitelijk juist dat windturbines niet klimaatneutraal zijn omdat bij fabricage en onderhoud CO2 uitstoot veroorzaken? Is het feitelijk juist dat windturbines verliesgevend zijn en dat er daarom subside bij moet worden gelegd?12: Is het feitelijk juist dat windturbines olie bevatten?
13: Is het feitelijk juist dat windturbines regelmatig in brand vliegen? Hoeveel branden zijn er jaarlijks?

14: Wat is volgens u het verschil tussen subsidie en belastingkorting?

15: Wat vindt u ervan als inwoners democratische middelen inzetten om besluiten te nemen?

16: Bestaan er wetenschappelijke bronnen die gezondheidsschade verbinden aan de nabijheid van windturbines?

17: Voor sommige beweringen gebruikt u het AD als bron. Is dat een onafhankelijke wetenschappelijke bron?

18: Bent u met uw desinformatie niet doelbewust bezig om het informeren en betrekken van omwonenden van plannen voor windmolens te frustreren?


 Wat betreft RES in Beeld zijn de volgende factchecks gedaan

 
(RES in Beeld heeft tot doel de windplannen in Nederland in beeld te brengen. Het is dienstverlening, voorstanders van windenergie mogen ook plaatjes laten maken door RES in Beeld. Zoals de RES-directeur al meer dan een jaar geleden zei: De overheid moet zelf afbeeldingen gaan maken om de burgers te informeren. Heeft gemeente Wijk bij Duurstede dat al gedaan?)