Onze plek, ons begin

(Scroll naar beneden ↓)

Democratie voor Duurstede 

Beste inwoners van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek. Democratie werkt alleen als u echt wat te vertellen hebt. Om iets te vertellen te hebben is decentraliseren van macht nodig. Anders hebben mensen die ver weg wonen en hier nooit komen meer te vertellen over uw omgeving dan u. Meer macht naar de inwoners is ons doel. Hou Wijks belastinggeld in Wijk, voor Wijk.

"Doe mensen geen pijn en pak hun spullen niet af"

Is het beginsel van Democratie voor Duurstede.  DvD streeft naar een democratisch conservatief- liberaal Wijk bij Duurstede. DvD wil de zeggenschap van inwoners vergroten. Die hebben zeggenschap via hun gemeenteraad. De gemeenteraad heeft over minder dan 20% van de gemeentebegroting echt wat te vertellen. De rest is landelijk of zelfs EU-beleid.
Door beslismacht van Rijk en Provincie naar de gemeente te verplaatsen krijgt u meer te vertellen over hoe uw belastinggeld wordt besteed.

Als de gemeenteraad al zo weinig te vertellen heeft, hebben de inwoners nog minder te vertellen. Maar ze brengen wel de 60 miljoen euro aan belastinggeld op die de gemeente jaarlijks heeft uit te geven.

 

Dat kan anders, door de beslisruimte van de gemeenteraad te vergroten op alle taken die de gemeente heeft. Daarvoor hebben we vanuit het beginsel deze doelen:

 

 • Subsidie is geld dat van anderen is afgepakt. De gemeente bouwt subsidies af.
 • De gemeente organiseert een gemeentelijk raadgevend referendum bij grote besluiten
 • Decentralisatie van een taak gebeurt als het Rijk het recht op belastingheffing voor die taak ook aan de gemeente overdraagt.
 • De belastingen die de inwoners betalen worden lokaal besteed
 • Alle inwoners van Nederland zijn gelijk voor de Staat, dus het gemeentefonds moet een gelijk bedrag per inwoner uitkeren in alle gemeenten
 • Het samenvoegen van gemeentes kan alleen met instemming van ruime meerderheden van inwoners
 • Een taak die het Rijk aan de gemeente geeft, moet bekostigd worden door het Rijk
 • Een gemeentelijke belasting is een doelbelasting; dus bestemd voor waar die belasting voor bedoeld is. Niet op de grote hoop.

 

 Hiervoor hebben we als lokale partij te maken met landelijke regelgeving. Om daar invloed op te hebben, werken we samen met partijen die programmatisch daarmee kunnen helpen. 

Waar staan we voor?

 • Leefbare gemeente, (zonder windturbines)
 • Veiligheid
 • Behoud van cultuur
 • Invloed voor inwoners
 • Schone omgeving
 • Eerlijke woningverdeling gereguleerde huur

Waarom?

De gemeente is grotendeels een uitvoeringsorgaan van het Rijk geworden. Dat betekent dat de ene gemeente steeds meer op de andere gaat lijken. Dat kan een reden worden om gemeentes samen te voegen. Dat verzwakt de democratische diversiteit en daarmee de democratie. Het voortbestaan van de gemeente als zelfstandige overheid zorgt dat lokale aangelegenheden niet verwateren. De zeggenschap over onze omgeving blijft bij ons, in plaats van bij mensen die ver weg wonen en hier zelden komen. Op die manier houden inwoners van Cothen Langbroek en Wijk bij Duurstede meer invloed op hun omgeving.  

Hoe?

 

We willen dit doen door de macht te decentraliseren. In de samenwerkingsverbanden werken we aan zoveel mogelijk lokale beslispunten. Ook overwegen we of we in het samenwerkingsverband blijven als dat niet lukt. Het gaat bij “samenwerken” om “samen werken”. Dat is niet hetzelfde als “ik doe wat en jij niet”. De gemeente voert taken uit in samenwerkingsverbanden die steeds meer geld vragen en steeds meer zeggenschap. De zeggenschap van de raad wordt daarmee kleiner en kleiner. En daarmee ook de zeggenschap van u. Het kan ook anders. Democratie voor Duurstede  is geen afdeling van een landelijke politieke vereniging, maar werkt samen met partijen die als doel hebben macht te decentraliseren.

We gebruiken maar 4 thema's voor de lokale politiek: 

Leefbaarheid, Welvaart, Veiligheid, Dienstverlening

Wonen, milieu en openbare ruimte 

Belasting, economie en en verkeer

Openbare orde, preventie en handhaving

Onderwijs, zorg, uitkeringen en bedrijfsvoering