1: Frances Place

 Uit: Wijk bij Duurstede, Centrum

Waarom Duurstede voor Democratie?
Niet de Haagse politici moeten beslissen over wat er in onze buurten gebeurt maar inwoners zelf. Dat vind ik alleen bij Duurstede voor Democratie terug. Kijk naar onze lijst, daarop staan gewone mensen die voor hun gemeenschap willen zorgen. 

Wat wil je voor de gemeente doen?
Het vertrouwen van inwoners in het gemeentebestuur herstellen. Dat kan alleen als inwoners zien dat in hun belang wordt gehandeld. En dat er geen geheime agenda’s zijn. 

2: Willem Joustra

Uit: Langbroek

 

Waarom Duurstede voor Democratie?

Is de enige partij die Wijks belastinggeld aan Wijk wil besteden en zich inzet voor nuchter klimaatbeleid, immigratiebeperking en behoud van Wijkse cultuur. 

 

Wat wil je voor de gemeente doen?

Macht terug geven aan de inwoners. Mensen verbinden uit vrije wil, zonder een overheid die mensen door verplichtingen dwingt. Een gedwongen huwelijk is zelden een gelukkig huwelijk. 

3: Vincent Heimel

Uit: Wijk bij Duurstede, de Geer

 

Waarom Duurstede voor Democratie?

Omdat deze partij de Burger op 1 zet. En Democratie nieuw leven in wil blazen,  zoals democratie bedoeld was.

 

Wat wil je voor de gemeente doen?

Ik wil geen zijlijn schreeuwer zijn. Mouwen opstropen en er voor gaan. Burgerrechten weer onderdeel maken van het geheel. De inwoners kiezen omdat zij iemand willen hebben die aan hen denkt. Iemand die luistert en er wat mee doet als er onvrede heerst. Ik ben iemand die zich hard kan maken om te zorgen dat er geluisterd wordt. Of het nu om verkeersveiligheid gaat of om veilige en voldoende speeltoestellen per buurt. Als de burger meer moet betalen moet er ook meer gebeuren. En anders moeten de kosten omlaag! 

4: Marianne Griepink

Uit: Wijk bij Duurstede, de Geer

 

Waarom Duurstede voor Democratie?

Er is weinig andere keus: De zittende partijen zeggen verschillende dingen, maar doen allemaal hetzelfde.

 

Wat wil je voor de gemeente doen?

Ik wil zorgen dat de gemeente inwoners op tijd informeert over waar ze mee bezig is. Niet op het laatste moment inwoners overvallen met ingrijpende dingen in hun omgeving. Daarnaast moet de gemeente eerlijke voorlichting verzorgen. De voorlichting is nu zo politiek gekleurd dat het propaganda lijkt. In 1 woord: ik wil zorgen voor transparantie. 'Zeggen wat je doet en doen wat je zegt"! Daar hecht ik heel veel waarde aan!

5: Mike de Klaver

Uit: Wijk bij Duurstede, de Heul

 

Waarom Duurstede voor Democratie?

Ik vind dat er te weinig geluisterd wordt naar de waikse burger. Duurstede voor Democratie wil dat de burger meer inspraak heeft in de gemeente. Wijk moet niet z’n karakteristieke skyline verliezen omdat er windmolens gebouwd worden in onze gemeente. Wijk moet Wijk blijven door ook onze jeugd een plekje te geven.

 

Wat wil je voor de gemeente doen?

Wijk bij Duurstede is uniek in zijn doen en laten, dat moet zo blijven! Wijk is een stukje historie met haar mooie karakteristieke eigenschappen, zoals de mooie oude molen aan de dijk. Het zou zonde zijn dat onze kinderen later moeten opgroeien tussen de stalen windmolens en zonnepanelen. Wijk moet blijven groeien. Dit zie ik voor mij door lokaal te werk te gaan, meer samen werken met lokale burgers en meer woningbouw voor starters. 

6: Luuk Neele

Uit: Wijk bij Duurstede, de Geer

 

Waarom Duurstede voor Democratie?

Voornamelijk omdat dit een partij is die echt tegen Windturbines is. Windturbines zijn subsidie-slurpende gedrochten die meer overlast veroorzaken dan dat ze daadwerkelijk iets opleveren. Daarnaast gaat DvD écht voor veranderingen in de wijkse bestuur, immigratie en belastingcultuur. Wijks belastinggeld moet binnen Wijk blijven en niet naar de provincie vloeien, er is een goede visie op huisvesting van migranten én voor woonvoorzieningen van de huidige Wijkse bevolking.

 

Wat wil je voor de gemeente doen?

 Ik wil mij hard maken voor inzet van alternatieve energiebronnen die niet of minder landschapsverstorend zijn. Duidelijkheid en transparantie in hoe dit proces moet verlopen is key. Op dit moment is alles te vaag en bovendien hebben jongere mensen (zoals ik) nu helemaal geen inspraak in de richting waar we naartoe gaan.

 

De belastingdruk is ongekend hoog in Wijk bij Duurstede, we staan bekend als “Wijk de Duurste”.
De combinatie van de alsmaar stijgende (energie) prijzen, en de huizenmarkt zorgen ervoor dat “gewoon leven” voor sommige inwoners/gezinnen niet meer vanzelfsprekend is. Ik wil de mogelijkheid verkennen of we belastingen kunnen afschaffen, te denken aan de  DIFTAR.

7: Marco van Os 

Uit: Wijk bij Duurstede, Noorderwaard 

Waarom Duurstede voor Democratie? 

Ik hou van nuchtere recht door zee politiek. 

 

Wat wil je voor de gemeente doen? 

Ik wil zorgen voor meer vrijheid voor de inwoners. Dat overal waar het kan ze zelf kunnen bepalen wat ze doen. Dat ze zelf mogen weten wat ze met hun geld doen in plaats van dat de overheid dat doet met allerlei belastingen. 

8: Willem van der Mee

Uit: Wijk bij Duurstede, Buitengebied

Waarom Duurstede voor Democratie?
DvD gaat opkomen voor de belangen van de grote tot nu toe zwijgende meerderheid. DvD staat voor een transparante en efficiënte lokale overheid die beslissingen neemt in het belang van de lokale inwoner en niet alleen gedirigeerd wordt door de vele landelijke partijen en Haagse regeltjes en besluiten. Geen achterkamertjes politiek maar open en duidelijk beleid. DvD staat ook voor een nuchter klimaatbeleid, zonder windmolens of zonneparken die geen enkel doel dienen anders dan als verdienmodel voor de grote Energie organisaties of lokale bedrijfjes die binding hebben met bepaalde lokale politieke partijen. Ook staan we
voor een eerlijk immigratiebeleid, dus alleen echte vluchtelingen zijn welkom. DvD wil ook helderheid over de echte financiële situatie van Wijk bij Duurstede. 

Wat wil je voor de gemeente doen?
Ik wil me inzetten voor de ondernemers in de gemeente en zeker ook voor de agrarische ondernemer. Dat ondernemers zonder veel gemeentelijke bureaucratie hun bedrijf kunnen voeren, kunnen groeien, en daardoor dus voor meer werkgelegenheid kunnen zorgen, wat
weer ten goede komt aan de lokale gemeenschap. Ook wil ik me inzetten voor de ouderen in onze gemeente die een stem verdienen bij de lokale overheid; zij hebben gedurende vele jaren de gemeente opgebouwd, direct of indirect, en zij moeten dan ook gehoord worden.

9: Joke Bardok

Uit: Cothen

 

Waarom Duurstede voor Democratie?

Ik ben lid geworden van Duurstede voor Democratie omdat ik het in grote lijnen eens ben met hun programmapunten.

Realistisch, geen overtollige ballast.

 

Wat wil je voor de gemeente doen?

Ik wil vooral luisteren naar de bewoners om in goed overleg te komen tot eventuele noodzakelijke veranderingen waarin iedereen zich zal kunnen vinden, zonder de hypes die zo kenmerkend zijn voor grote steden. Dat geld kan beter besteedt worden.

10: Jan de Geus 

Uit: Langbroek 

 

Waarom Duurstede voor Democratie? 

De inwoners van Wijk bij Duurste komen op de eerste plaats, niet de belangen van de buurgemeenten, provincie of ondemocratisch orgaan RES. Verder is mijn ideaal beeld een slanke gemeentelijke organisatie. Efficiënt en burger vriendelijk, niet een moloch vol met onnodige functies zoals; Diversiteit officier, Klimaatburgemeester, Duurzaamheid medewerker en wat er verder allemaal in de mode is. 

 

Wat wil je voor de gemeente doen? 

De gemeenteraad is het bestuursorgaan wat het dichtst bij de burger zou moeten staan. De leden daarvan dienen het gemeentebestuur te controleren namens de kiezers en dienen dat te doen zonder last of ruggenspraak. Dat zie ik niet altijd terug bij de oude politieke partijen die ook in het landsbestuur zitten. Dan gaat partijbelang boven het belang van de kiezer.
(Jan's acties in de pers: 1, 2)